NẤM LIM XANH

  2,700,000 

  Hấp thụ dưỡng chất tích tụ hàng trăm năm từ rễ cây lim xanh sinh trưởng trong các cánh rừng nguyên sinh, Nấm Lim Xanh được ghi nhận trong các tài liệu cổ là loại siêu thượng phẩm, hơn cả nhân sâm.

  Hotline: 0937 010 012

  2,700,000/KG

  Danh mục:

  NẤM LIM XANH

   2,700,000 

   Hấp thụ dưỡng chất tích tụ hàng trăm năm từ rễ cây lim xanh sinh trưởng trong các cánh rừng nguyên sinh, Nấm Lim Xanh được ghi nhận trong các tài liệu cổ là loại siêu thượng phẩm, hơn cả nhân sâm.

   Hotline: 0937 010 012

   2,700,000/KG

   Danh mục:
   1
   Bạn cần hỗ trợ?